रातो पासपोर्ट प्रयोगमा नयाँ व्यवस्था, जथाभावी प्रयोग गरे कारबाही

कुटनीतिक वा विशेष राहदानी प्रयोगमा सरकारले कानून बनाएर कडाई गर्ने भएको छ ।सरकारले राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राहदानीको दुरुपयोग गर्नेलाई तीन वर्ष कैदसम्म कैद र पाचँ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारको निर्णयबमोजिम कुटनीतिक वा विशेष राहदानी प्राप्त पादाधिकारीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा मात्र रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कुटनीतिक वा विशेष राहदानी दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कसुरअनुसार १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद तथा ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा, आफ्नो राहदानी अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अर्काको नामको राहदानी प्रयोग गरेमा कारबाही हुनेछ ।

राहदानी नियमावलीमा २०६७ मा राहदानी दुरुपयोगमा यति कडा कारबाहीको व्यवस्था थिएन । कुटनीतिक राहदानी वा विशेष राहदानी जुन प्रयोजनका निमित्त जारी भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएपनि दुरुपयोग गरे कस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन ।

Credit : onlinepana.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.